Kursy języka migowego

Kursy przeznaczone są dla:

 • Członków rodzin osób głuchych, słabosłyszących, ich opiekunów oraz osób z nimi zamieszkujących,
 • Nauczycieli i wychowawców osób niesłyszących bądź słabosłyszących, studentów,  pracowników szeroko rozumianych służb społecznych,
 • Osób niesłyszących i słabo słyszących,
 • Oraz wszystkich osób zainteresowanych.
Na platformie e-lerningowej znajdują się cztery moduły językowe oraz piąty moduł poświęcony pomocy osobom niesłyszącym na rynku pracy.
W ramach projektu przygotowano informacje dotyczące  problematyki osób z wadą słuchu (część teoretyczna) oraz 260h materiału filmowego (część praktyczna) w urozmaiconej formie:
- znaki daktylograficzne,
- znaki ideograficzne w izolacji i w zdaniach,
- teksty do ćwiczeń,
- dialogi,
- różnego rodzaju ćwiczenia,
- testy sprawdzające,
- słowniczki.

Moduł I (podstawowy) obejmuje:

 • Podstawowy zakres słownictwa (daktylografia, ideografia):
  • alfabet
  • liczebniki
  • znaki migowe z zakresu tematycznego – dom i jego wyposażenie, rodzina, opis postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i posiłki   – realizowany w:
   • SJM – 537 znaków – 30h
   • PJM – 514 znaków – 30h
 • Informacje na temat komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu barierach i problemach w porozumiewaniu się, wybranych sposobach  kompensowania niepełnosprawności (SJM i PJM)
więcej...

Moduł II (ponadpodstawowy) obejmuje:

 • Słownictwo z zakresu: w szkole i na lekcji, opieka i wychowanie, zainteresowania, czas wolny, uroczystości i święta, odzież, części ciała i higiena, u lekarza i w szpitalu  – realizowane w:
  • SJM – 615 znaków – 30h
  • PJM – 594 znaki – 30h
 • Informacje na temat badań słuchu, wczesnej rehabilitacji, implantów ślimakowych.
więcej...

Moduł III (średniozaawansowany) obejmuje:

 • Słownictwo z zakresu: sport, kultura, polskie miasta, wieś, państwa i kontynenty, od gór do morza, turystyka krajowa i zagraniczna, – realizowane w:
  • SJM – 404 znaki – 30h
  • PJM – 359 znaków – 30h
 • Informacje na temat funkcjonowania osób z wadą słuchu w społeczeństwie, ich problemach i osiągnięciach.

Moduł IV (zaawansowany) obejmuje:

 • Słownictwo z zakresu: praca i zatrudnienie, opieka socjalna, w banku i na poczcie, kłopoty z prawem, administracja państwowa  – realizowane w:
  • SJM –– 287 znaków –– 30h
  • PJM –– 288 znaków –– 30h
 • Informacje na temat sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy, barier administracyjnych.

Moduł V (pomoc osobom niesłyszącym na rynku pracy) zawiera informacje w PJM  w zakresie:

 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (do zatrudnienia),
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Procedury związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.


System Językowo-Migowy (SJM, język migany) jest to (w zależności od interpretacji) język sztuczny utworzony z połączenia elementów języka polskiego i Polskiego Języka Migowego (PJM). Jest to migana odmiana ojczystego  języka fonicznego, gdzie język migany stosuje się razem z językiem mówionym. Znaków migowych używa się w szyku gramatycznym języka ojczystego, dodając fakultatywnie lub obowiązkowo końcówki fleksyjne za pomocą alfabetu palcowego. SJM wykorzystuje się w nauczaniu dzieci niesłyszących, w tłumaczeniach telewizyjnych, a także w porozumiewaniu się z niesłyszącymi dwujęzycznymi, czyli tymi, którzy mają dobrze opanowane struktury gramatyczne języka polskiego.
Polski Język Migowy (PJM) jest to język naturalny, którym posługują się głusi w Polsce. PJM jest w Polsce pierwszym językiem dzieci, których obydwoje rodzice są głusi. PJM jest językiem o własnej, odmiennej od polskiej, strukturze gramatycznej. Ważną rolę w komunikatach PJM odgrywają elementy niemanualne, w szczególności: położenie tułowia i głowy (odchylenia, zwroty) oraz mimika. Występowanie tych elementów należy do języka (jest zgramatykalizowane), choć może wydawać się zaimprowizowaną pantomimą.

Kontakt:
Firma Handlowo-Usługowa InfoEdu-NET
Usługi Informatyczno-Edukacyjne i Językowe PJM Artur Paweł Moskalik,
13-100 Nidzica, ul. Kościuszki 30D
Biuro czynne w godz. 8.00-14.00
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefax: 089 625 22 80
Proszę o kontakt na SMS pod numerem 607816031